TÍNH NĂNG VÀ KHẢ NĂNG


 • [*]Đối với thao tác video được sử dụng ứng dụng máy chủ FFmpeg.
  [*]Khả năng cắt và kết hợp các đoạn video.
  [*]Chuyển đổi định dạng video: MP4, WEBM, FLV, OGV.
  [*]Khả năng phủ lớp văn bản trên video.
  [*]Hiển thị tiến trình xử lý.
  [*]Xác thực Facebook.
  [*]Xác thực của Google.
  [*]Xử lý hệ thống hàng đợi cho người dùng.
  [*]Trình phát video HTML5.
  [*]Tải lên video 2 cách: tệp, từ YouTube.
  [*]Cơ sở dữ liệu tệp đơn giản.
  [*]Cấu hình đơn giản (trong file).
  [*]Giao diện đẹp và cách bố trí thích ứng (Bootstrap 4).
  [*]Mở và làm sạch mã nguồn.
  [/li]
  YÊU CẦU HỆ THỐNG


 • [*]Máy chủ Linux (khác không được thử nghiệm)
  [*]PHP 5.3+ (kể cả 7.0+)
  [*]Máy chủ Web Apache hoặc Nginx
  [*]FFmpeCron -job

 • Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
  Comment Facebook