Lựa chọn môn để soạn bài và xem lời giải

Toán học

Bài 9* trang 102 SBT toán 7 tập 2

Bài 9* trang 102 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 9* trang 102 sách bài tập toán 7. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, HC – HB = AB. Chứng minh rằng BC = 2AB.

?>