Lựa chọn môn để soạn bài và xem lời giải
Quảng cáo

Ngữ văn

Toán học

Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất trang 59, 60 SGK toán 9 tập 1

Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất  trang 59, 60 SGK toán 9 tập 1

Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất trang 59, 60 sách giáo khoa toán 9 tập 1. Cho hàm số y = ax = b (a ≠ 0). a)Khi nào thì hàm số đồng biến?...

Quảng cáo
Quảng cáo