Bài III.19 trang 52 SBT Vật Lí 12

Giải bài III.19 trang 52 sách bài tập vật lí 12. Hỏi dung kháng của tụ điện có giá trị bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

➡ Góp ý Nam.Name.Vn, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Đặt một điện áp \({u_L} = 150\sqrt 2 cos100\pi t\)vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần \(60\Omega ,\) cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng \(250{\rm{W}}.\) Nối hai bản tụ điện bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và bằng \(50\sqrt 3 V.\) Hỏi dung kháng của tụ điện có giá trị bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính công suất: \(P = {I^2}(R + r)\)

Sử dụng định luật Ôm \(I = \dfrac{U}{Z}\)

Lời giải chi tiết

Khi nối tắt tụ điện, mạch còn điện trở \(R\) và cuộn dây

\({U_R} = {U_{Lr}} \Leftrightarrow R = 60 = \sqrt {Z_L^2 + {r^2}} (1)\)

\(\begin{array}{l}{U_R} = IR = \dfrac{{{\rm{UR}}}}{{\sqrt {{{(R + r)}^2} + Z_L^2} }}\\ \Leftrightarrow 50\sqrt 3  = \dfrac{{150.60}}{{\sqrt {{{(60 + r)}^2} + Z_L^2} }}(2)\end{array}\)

Từ (1)(2) giải được \(r = 30\Omega ;{Z_L} = 30\sqrt 3 \Omega \)

Khi tụ không bị nối tắt:

\(\begin{array}{l}P = {I^2}(R + r) = \dfrac{{{U^2}(R + r)}}{{{{(R + r)}^2} + {{({Z_L} - {Z_C})}^2}}}\\ \Rightarrow 250 = \dfrac{{{{150}^2}(60 + 30)}}{{{{(60 + 30)}^2} + {{(30\sqrt 3  - {Z_C})}^2}}}\\ \Rightarrow {Z_C} = 30\sqrt 3 \Omega \end{array}\)

Nam.Name.Vn

Quảng cáo
 • Bài III.18 trang 52 SBT Vật Lí 12

  Bài III.18 trang 52 SBT Vật Lí 12

  Giải bài III.18 trang 52 sách bài tập vật lí 12. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp.

 • Bài III.17 trang 52 SBT Vật Lí 12

  Bài III.17 trang 52 SBT Vật Lí 12

  Giải bài III.17 trang 52 sách bài tập vật lí 12.a) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là bao nhiêu?

 • Bài III.16 trang 51 SBT Vật Lí 12

  Bài III.16 trang 51 SBT Vật Lí 12

  Giải bài III.16 trang 51 sách bài tập vật lí 12. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L

 • Bài III.14, III.15 trang 51 SBT Vật Lí 12

  Bài III.14, III.15 trang 51 SBT Vật Lí 12

  Giải bài III.14, III.15 trang 51 sách bài tập vật lí 12. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực 4 cực nam và 4 cực bắc.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải