Giải câu 3 trang 28 SBT địa 10

Giải câu 3 trang 28 SBT địa 10, Những cánh đồng giữa núi của nước ta ở Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình được hình thành do quá trình

Quảng cáo

Đề bài

Những cánh đồng giữa núi của nước ta ở Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình được hình thành do quá trình

A. xâm thực bởi băng hà.

B. xâm thực bởi nước chảy trên mặt.

C. sự vận động nâng lên của địa hình hai bên.

D. thổi mòn do gió.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức tác động của ngoại lực - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Địa hình xâm thực do nước chay trên mặt bao gồm nhiều loại khác nhau như: thung lũng sông, suối, các rãnh nông, khe rãnh xói mòn.

Chọn: B

Nam.Name.Vn

Quảng cáo

 • Giải câu 4 trang 28 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 28 SBT địa 10

  Giải câu 4 trang 28 SBT địa 10, Tác động của ngoại lực, một chu trình hoàn chỉnh nhìn chung diễn ra tuần tự theo các quá trình như sau:

 • Giải câu 5 trang 28 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 28 SBT địa 10

  Giải câu 5 trang 28 SBT địa 10, Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) và nối các ô để tạo thành sơ đồ.

 • Giải câu 6 trang 28 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 28 SBT địa 10

  Giải câu 6 trang 28 SBT địa 10, Các dạng địa hình tồn tại trên Trái Đất hiện nay là kết quả tác động của a) các vận động theo phương nằm ngang và theo phương thẳng đứng. b) các quá trình của ngoại lực như phong hóa, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ. c) các quá trình nội lực và ngoại lực, diễn ra đồng thời và đối nghịch nhau. d) các hoạt động nội lực như uốn nếp, đứt gãy.

 • Giải câu 7 trang 29 SBT địa 10

  Giải câu 7 trang 29 SBT địa 10

  Giải câu 7 trang 29 SBT địa 10, Hãy phân, tích mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực trong việc tác động tới địa hình: - Nếu nội lực mạnh hơn ngoại lực: - Nếu ngoại lực mạnh hơn nội lực: - Nếu nội lực và ngoại lực mạnh ngang nhau:

Gửi bài tập - Có ngay lời giải