Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động siêu ngắn nhất trang 57 SGK ngữ văn 7 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG

1. Xác định chủ ngữ:

a) Mọi người  /  yêu mến em.

       CN                 VN

b) Em  /  được mọi người yêu mến.

    CN                  VN

2. Ý nghĩa của chủ ngữ:

- Ở câu a: chủ ngữ - thực hiện hành động muốn hướng đến người khác – câu chủ động.

- Ở câu b: chủ ngữ - được hành động của người khác hướng tới – câu bị động.

Phần II

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

1. Chọn câu b: Em được mọi người yêu mến.

2. Chọn cách viết trên là vì nó tạo liên kết câu: Em tôi là chi đội trưởng. Em được mọi người yêu mến.

Phần III

LUYỆN TẬP

    Câu bị động:

- Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

- Người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ.

- Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.

=> Tác giả chọn cách viết như vậy là để tránh lặp lại kiểu câu dùng trước đó, đồng thời để đảm bảo sự liên kết.

Nam.Name.Vn

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải