Có một số bạn vẫn chưa biết cách cài cũng như là sử dụng cronjob.
Đây là phần hướng nhỏ để tạo ra một cronjob phục vụ cho 1 nhu cầu cụ thể nào đó của bạn trên host cloud openshift của mình.
Thông tin cơ bản.
Host: https://www.openshift.com
Chưa có tài khoản thì nhấn vào Sign Up For Free để đăng kí.
Khi có tài khoản và mật khẩu ta tiến hành đăng nhập tại đường dẫn
https://openshift.redhat.com/app/login?then=%2Fapp%2Fconsole
+ Khi chưa có tạo Application thì nhấn vào Add Application…để tạo.. chọn php hay python tùy ý..(php 5.4)
Bên dưới là cách tạo cronjob
=====================================================================================
Có 2 cách để tạo..
+ Cách 1 tạo trực tiếp trên web.
Vào Application mà bạn đã tạo.
dòng Browse the Marketplace, or see the list of cartridges you can add nhấn vào "see the list of cartridges you can add"
chọn Cron 1.4 -> Add cartridged

Khi thêm cronjob vào xong nó sẽ hiện ra thông báo:
To schedule your scripts to run on a periodic basis, add the scripts to
your application's .openshift/cron/{minutely,hourly,daily,weekly,monthly}/
directories (and commit and redeploy your application).

Example: A script .openshift/cron/hourly/crony added to your application
will be executed once every hour.
Similarly, a script .openshift/cron/weekly/chronograph added
to your application will be executed once every week.
Đã hoàn tất thêm cron vào.. nó đã tạo thư mục .openshift/cron/ trên host của bạn ở root
-minutely: phút
-hourly: giờ
-daily: ngày
-weekly: tuần
-monthly: tháng
Ở .openshift/cron/ nó sẽ tạo thêm từng thư mục tương ứng như trên. Bạn muốn quản lý cron theo phút thì vào thư mục minutely.
Tạo 1 tập tin là cron.sh
Nội dung là:
#!/bin/bash
php ${OPENSHIFT_REPO_DIR}/cron.php
Nội dung đó là ví dụ.
Tiếp theo qua ra thư mục document-root là repo tạo file cron.php
Nội dung là:
echo date("H:i:s");
?>
Nội dung đó là ví dụ.
Như vậy cứ sau mỗi phút nó sẽ chạy file cron.php

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+Cách 2 tạo bằng console gistbash
Ví dụ tên application vừa tạo là: cronjob
Mở gitbash lên gõ lệnh
+ Đăng nhập:
rhc setup -l địa_chỉ_email -p mật_khẩu
+ Vào ssh
rhc ssh -a cronjob
+ Truy cập vào thư mục cron
cd $OPENSHIFT_REPO_DIR/.openshift/cron/minutely
+ Tạo file cron.sh
cat > cron.sh
#!/bin/bash
php ${OPENSHIFT_REPO_DIR}/cron.php
+ Quay về thư mục repo
cd $OPENSHIFT_REPO_DIR
+ Tạo file cron.php
cat >cron.php
echo date("H:i:s");
?>
---> Đã xong
Theo dõi cron có hoạt động không
rhc tail -a cronjob

Một số đoạn mã ví dụ

Vode 5p 1 lần
#!/bin/bash
MINUTES=`date +%M`

for i in "00" "05" "10" "15" "20" "25" "30" "35" "40" "45" "50" "55";do
if [ "$MINUTES" == "$i" ];then
(
wget http://nghĩa9x.vn
)
fi
done

15p 1 lần
#!/bin/bash
MINUTES=`date +%M`

for i in "00" "15" "30" "45";do
if [ "$MINUTES" == "$i" ];then
(
wget http://nghĩa9x.vn
)
fi
doneNgoài ra các bạn có thể sử dụng các dịch vụ cron ngoài như Cron-Job.Org
Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Mefun


Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
Comment Facebook