MiTube là một công cụ tìm kiếm và hiển thị video từ Youtube bằng cách sử dụng "YouTube v3 API Key". Với Permalinks tùy chỉnh, chế độ thay đổi API Key liên tục và nhiều tính năng ưu việt khác. MiTube chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng cho trang lưu trữ video của riêng cá nhân bạn.TÍNH NĂNG:
 1. Hỗ trợ tất cả các video
 2. Permalinks tùy chỉnh
 3. Tự động lấy thông tin video mà không cần cập nhập nội dung.
 4. Hỗ trợ trang Channel,
  Search,Categories
 5. Panel chặn video, truy vấn tìm kiếm, kênh thoát cảnh báo của DMCA.
 6. Chế độ phân thời gian hoạt động cho từng API, tự động thay đỗi API không lo giới hạn request.
 7. Hệ thống Cache cải thiện tốc độ trang nâng cao hiệu năng server.
 8. SEO thân thiện, Bao gồm các thẻ OpenGraph cho phương tiện truyền thông xã hội và công cụ tìm kiếm cùng với thẻ Schema.org breadcrumbs hiện đại.
 9. Giao diện người dùng có nhiều chủ đề bắt mắt. Với trình chuyển đổi chủ đề cho từng thiết bị.
 10. Sơ đồ trang ( sitemap ) không giới hạn được tạo động từ các Key tìm kiếm của người dùng.
 11. Hỗ trợ tải xuống video trong ứng dụng, không dựa vào bên thứ ba.
 12. Thêm nữa ..YÊU CẦU
[*]Apache: 2.4+
[*]PHP: 5.4+
[*]MySQL: 5.6+
[*]cURL OR allow_url_fopen = On
[*]PDO: PHP Extension
[*]YouTube API: Non auth API key v3Install
 1. Tạo cơ sở dữ liệu
 2. Upload và Unzip Thư mục Files lên mục lưu trữ trang web của bạn
 3. Chạy /install.php để tiến hành cài đặt theo từng bước
 4. Đăng nhập với tài khoản quản trị mà bạn đã cấu hình ( http://trangwebcuaban/dashboard/login ) Chọn mục API Keys rồi thêm YouTube API v3 Key của bạn vào, giới hạn là 1, nhiều hơn càng tốt


Thêm vài API Key:
AIzaSyCsmUgnZ7yqgttYgIqM1jUgTM3q0aUNxQY
AIzaSyD_owzmaKsqcncuux1E5mbgvPk3y7WrZF0
AIzaSyA8OmKcw2DMNkJicyCJ0vqvf90xgeH52zE
AIzaSyDEh4wbcH2c5RjsMByHgi_iSAsiIcdjwLY

Demo: https://y.mirazmac.info/
Codecanyon: https://codecanyon.net/item/mitube-the-youtube-autopilot-engine-you-deserve/21035556
Chúc bạn may mắn!


Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
Comment Facebook