Palapa Web Server

- Ứng dụng cho
phép chạy PHP như một Webserver tiện ích ngay trên điện thoại Android của bạn. Ứng dụng bao gồm máy chủ web Lighttpd, PHP, MySQL và MSMTP. Nó biến thiết bị Android của bạn thành một máy chủ web và cơ sở dữ liệu, phù hợp để xây dựng các trang web trên di động.
Dễ cài đặt, mọi thứ đều được cấu hình sẵn, tiêu thụ bộ nhớ thấp, sử dụng CPU thấp, có khả năng phục vụ nhiều yêu cầu đồng thời, không cần truy cập root, và hoàn toàn miễn phí.

Yêu cầu

 • Bộ nhớ nhiều hơn 70MB!
 • Chip Intel (x86)
 • Android 2.2

Các gói

 • Lighttpd 1.4.35
 • PHP 5.5.15
 • MySQL 5.1.69
 • MSMTP 1.4.32
 • Web Admin 2.1.0


Chức năng chính


 • Giao diện thân thiện của người dùng

 • Tiêu thụ bộ nhớ thấp

 • Kiểm soát dễ dàng các dịch vụ
  Bắt đầu / khởi động lại / ngừng những gì bạn muốn, máy chủ web và / hoặc máy chủ cơ sở dữ liệu.

 • THIẾT BỊ - Xem trạng thái thiết bị của bạn như sử dụng CPU, bộ nhớ khả dụng và mức pin.

 • TÌNH TRẠNG SERVER - Xem trạng thái dịch vụ máy chủ web và máy chủ cơ sở dữ liệu, xem địa chỉ IP hiện tại và cổng cho thiết bị, tiến trình con PHP, thời gian hoạt động của máy chủ web, kết nối hiện tại và tổng số, và tổng lưu lượng truy cập.

 • KIỂM SOÁT ỨNG DỤNG - Cài đặt / cài đặt lại / gỡ bỏ các ứng dụng lõi (Lighttpd, PHP, MySQL, MSMTP, phpMyAdmin, và Cấu hình).

 • WEB ADMIN - Xem và kiểm soát cấu hình và dịch vụ web / máy chủ cơ sở dữ liệu và dịch vụ từ trình duyệt web.Thông tin

Tài liệu gốc (htdocs)

 • Đường dẫn : /sdcard/pws/www/

URL mặc định

 • Địa chỉ : http://127.0.0.1:8080

Web Admin Informations

 • Địa chỉ : http://127.0.0.1:9999
 • Username : admin
 • Password : admin

MySQL

 • Host : localhost (127.0.0.1)
 • Port : 3306
 • Username : root
 • Password : adminadmin

phpMyAdmin

 • Address : http://127.0.0.1:9999/phpmyadmin
 • Username : root
 • Password : adminadmin


PWS in Action


Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
Comment Facebook