Cài đặt phpMyAdmin
phpMyAdmin là công cụ quản trị MYSQL rất hữu ích cho bạn quản lý Cơ Sở Dữ Liệu của mình một cách dễ dàng. Thật sơ suất khi OpenShift 3 lại bỏ qua gói addons hữu dụng này!

Ở phần trước khi khởi tạo project mình đã hướng dẫn các bạn thêm quản lý manager ( https://github.com/TauThickMi/manager.git ) bây giờ hãy đăng nhập vào quản lý ( domain.com/manager ) và vào import mã nguồn phpMyAdmin ( https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.7.4/phpMyAdmin-4.7.4-all-languages.zip ) lên giải nén và đổi tên thư mục thành phpmyadmin

Các bạn cũng có thể tải về từ trang chính ( https://www.phpmyadmin.net/ ) để upload lên.

Các bạn chuẩn bị một vài thông tin MYSQL đã đăng ký ở bài trước

Nhấn vô service "mysql" ở phần Networking và copy lại IP của server MYSQL


Sau đó quay lại manager vào phpmyadmin . Đổi tên file config.sample.inc.php thành config.inc.php, sửa nội dung trong file này tại dòng sau: ( sửa không xoá )
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
bạn sửa lại thành
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'ip MYSQL của bạn'; // như ảnh ví dụ thì là 172.30.166.95
Lưu file này lại. CHMOD 600 cho 2 file config.inc.php

Truy cập vào phpmyadmin trên trình duyệt theo đường link: http://yourdomain/phpmyadmin.

Tài khoản truy cập chính là thông số User, Password của MYSQL đã chuẩn bị ở trên.

Phiên bản phpmyadmin này là bản mới nhất, dễ sử dụng và hỗ trợ cả ngôn ngữ tiếng việt!Cài đặt mã nguồn MobiCMS ( JohnCms7 )
- Đầu tiên tải code ở http://mobicms.org và dùng manager tải lên mục gốc và giải nén:

Truy cập domaincuaban/install tiến hành cài đặt với các thông số MYSQL đã chuẩn bị:

Cài đặt và hưởng thành quả

Video Hướng dẫn

Good luck for you!


Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
Comment Facebook