Code này không phải do mình viết mà mình thấy share trên mạng nên mang về chỉnh sửa và fix lại lỗi bảo mật code.

Chức Năng
- Phân Loại Tệp
- Upload Qua Url
- Mã hóa File
Hướng Dẫn Cài Đặt:
- Tải code và data ở phía dưới
- Upload lên vps/hostting
- Config tại includes/connect.php


Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
Comment Facebook