Từ ngày 1/1/2017, tên miền quốc gia Việt Nam – .VN sẽ chính thức được áp dụng biểu phí mới, giảm hơn 40% so với hiện tại. Mức phí tên miền quốc gia sẽ tiệm cận, thậm chí rẻ hơn mức phí tên miền quốc tế.

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 208/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” (tên miền “.vn”) và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Theo đó chi phí mà các chủ thể sử dụng nộp về ngân sách nhà nước đã ở mức tiệm cận, thậm chí là rẻ hơn mức phí của tên miền quốc tế (.com, .net,…). Ranh giới mức phí khởi điểm của tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” với mức phí các tên miền quốc tế khác về cơ bản đã đồng nhất.

Cụ thể, cả lệ phí đăng ký và duy trì các loại tên miền .VN sẽ được giảm giá. Giá mới được áp dụng:

Sử dụng tên miền .vn để bảo vệ thương hiệu của bạn!

Theo: Canhme.com , inet.vn


Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
Comment Facebook