Chương trình download video clip tốt nhất từ Youtube Tính năng:* Chế độ tải nhanh(cho phép tải nhiều file cùng lúc)* Quả lý tải nhiều độ phân giải.* Tải dưới nền* Hỗ trợ tạm ngừng tải.* Hỗ trợ chuyển định dạng MP3 (được thực hiện bởi MP3 Media Converter)* Tại chế độ playlist cho video/audio(được thục hiện bởi Meridian Player)* Chia sẻ video của bạn thông qua Google Buzz, Twitter hoặc email chỉ bằng 1 nút bấm * Tìm kiếm video thông minh trên YouTube* Lưu trữ video từ tài khoản YouTube của bạn.    [Độ phân giải hỗ trợ] 320x240: low-end devices 640x360: general devices 1280x720(HD): high-end devices 1920x1080(Full-HD): GalaxyTab, Galaxy S2, PC 640x360, 854x480(FLV) : Android 2.1 and over (Độ phân giải video phụ thuộc vào video được up lên trên Youtube)   Special Thanks to Translation volunteers: Szymon(Polish), Jano(Czech, Slovak), Roan67(French), HendriX(Italiano), Gadrinium(Japanese), Rob(Dutch), Ainomx(Spanish), Educoinago(Portuguese-Brazil), Adigehalil(Turkish), Mobde3(Arabic), Olina(Chinese), Roan67(French), Per(Danish), Dennis(Dutch) Marcio(Portuguese), Ainomx(Spanish), Swedish(William), Fedor(Czech, Slovak) Horvath(Hungarian), Suurmeijer(Dutch), Techiebird(English)   


Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
Comment Facebook