Hướng dẫn biến Sublime Text thành IDE lập trình C/C++

0
1877

Do đặc tính dễ sử dụng cho những người mới bắt đầu lập trình nên Sublime Text thường được dùng để Code Web hay C/C++. Vậy làm sao để biến phần mềm Text Editor này thành một IDE có thể compile C/C++trong Sublime Text?

How to compile and run C++ code in sublime text?
How to compile and run C++ code in sublime text?

1. Đối với trường hợp đã cài đặt DevC hay Code::Blocks (tức là đã có MinGW trong máy)

Nếu bạn đã cài đặt MinGW trong máy tính của mình thì chỉ cần cho thêm thư viện này vào môi trường của máy (hướng dẫn ở mục 3).

Các bạn tìm tới tư mục “bin” của thư viện và copy đường dẫn này dùng cho mục 3.

 • Đối với Code::Blocks đường dẫn thường là: C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\bin
 • DEC C++: C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp\MinGW64\bin
 • Trường hợp cài MinGW riêng: C:\MinGW\bin
Cài đặt môi trường lập trình C/C++ trên Sublime Text

2. Nếu chưa cài đặt trình biên dịch MinGW

Bạn tải bản MinGW Setup về và tiến hành cài đặt cho máy. Chi tiết hướng dẫn cài đặt các bạn có thể xem tại: Hướng dẫn cài đặt MinGW – Trình biên dịch C/C++. Sau khi cài đặt thì bạn tiến hành cài vào môi trường máy. Ở bài viết cài đặt đã hướng dẫn phần này rồi. Nên khi cài xong bạn hãy chuyển qua mục 4:

3. Tiến hành tích hợp MinGW vào môi trường của Windows

Tiếp theo, thêm thư viện MinGW vào biến môi trường của Windows (để bạn có thể chạy lệnh compiler gcc ở bất kỳ folder nào).

 • Mở My Computer , click chuột phải vào khoảng trống và chọn Properties
Cài đặt môi trường lập trình C/C++ trên Sublime Text
 • Trong Advanced system settings Chọn Tab Advanced và click Enviroment Variables
Cài đặt môi trường lập trình C/C++ trên Sublime Text
 • Trong bảng Enviroment Variables, tại mục System variables Click chọn New để thêm biến môi trường mới.
Cài đặt môi trường lập trình C/C++ trên Sublime Text

Sau đó, điền mục 23 rồi ấn OK. Mục 2 là tên biến môi trường, mục 3 là đường dẫn đến thư mục bin trong thư viện MinGW đã cài đặt. Ở bên trên mình cài MinGW vào ổ đĩa C:\MinGW nên thư mục bin của mình nằm ở đường dẫn C:\MinGW\bin

 • Đối với Code::Blocks đường dẫn thường là: C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\bin
 • DEC C++: C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp\MinGW64\bin
 • Trường hợp cài MinGW riêng: C:\MinGW\bin
Cài đặt môi trường lập trình C/C++ trên Sublime Text
 • Tiếp tục trong bảng Enviroment Variables Click vào phần Path và chọn Edit
Cài đặt môi trường lập trình C/C++ trên Sublime Text
 • Click New và thêm biến môi trường (vừa đặt ở mục 2 bên trên vào). Như nãy mình cài Varable MinGW nên điền %MinGW% sau đó click OK để lưu và đóng các cửa sổ.
Cài đặt môi trường lập trình C/C++ trên Sublime Text
 • Kiểm tra xem cài đặt MinGW thành công chưa bằng cách kiểm tra version gcc bằng lệnh gcc –version
Kiểm tra xem cài đặt MinGW thành công chưa

4. Tạo file cấu hình cho Sublime Text 3 để Chạy C/C++

Mở Sublime Text và nhấp Tools-> Build System-> New Build System . Sau đó, xóa hết mã ở file mới đi và dán đoạn cấu hình dưới đây vào:

{
	"encoding": "utf-8",
	"working_dir": "$file_path",
	"shell_cmd": "g++ -Wall -std=c++11 \"${file}\" -o \"${file_path}/${file_base_name}\"",
	"file_regex": "^(..[^:]*):([0-9]+):?([0-9]+)?:? (.*)$",
	"selector": "source.c++,source.c",

	"variants":
	[
		{  
			"name": "Run",
			"shell_cmd": "g++ -Wall -std=c++11 \"${file}\" -o \"${file_base_name}\" && start cmd /c \"\"${file_path}/${file_base_name}\" & pause\""
		}
	]
}
Cài đặt môi trường lập trình C/C++ trên Sublime Text

Bạn Ctrl + S lưu đoạn code này lại, chẳng hạn mình lưu là C-CPP.sublime-build . Vị trí tệp lưu tại C:\Users\….\AppData\Roaming\Sublime Text 3\Packages\User (Bạn chọn Ctrl+S là tệp tự lưu vào thư mục này)

5. Chương trình C/C++ đầu tiên trên Sublime Text

 • Đầu tiên bạn cần cho máy biết được trình biên dịch:

Ở mục Tools > Build System bạn chọn Automatic(tự động chọn) hoặc C-CPP(cái mà bạn tạo ra ở mục 4)

Cài đặt môi trường lập trình C/C++ trên Sublime Text
 • Tạo file code chương trình đơn giản như sau, lưu lại với tên helloworld.cpp chẳng hạn:
#include 
using namespace std;
int main() 
{
	cout << "Hello, World!";
	return 0;
}
 • Nhấn Ctrl+B để tiến hành build file:
Cài đặt môi trường lập trình C/C++ trên Sublime Text

Sau đó là chương trình được Build và chạy lên như thế này:

Cài đặt môi trường lập trình C/C++ trên Sublime Text

Để được hỗ trợ tốt hơn trong việc viết code C/C++, các bạn cài đặt thêm một số package sau cho Sublime:

 • C++ 11
 • C++ Snippets
 • DocBlockr
 • SublimeAStyleFormatter