Mục tiêu: Xây dựng hệ thống trắc nghiệm online cho các trường THPT THCS, thay thế cách thức làm bài tập và kiểm tra truyền thống

Tính Năng
- Xây dựng trên php thuần ✓
- Cơ sở dữ liệu chỉ dành cho môn toán ✓
- Hệ thống hướng đến các trường THPT THCS quy mô nhỏ. ✓
- Mục tiêu: xây dựng hệ thống trắc nghiệm online cho các trường THPT THCS, thay thế các thức làm bài tập và kiểm tra truyền thống ✓
- Giáo Viên:
+ Xem Điểm Của Học Sinh Trong Các Lớp Đang Quản Lý ✓
+ Gửi thông báo đến các lớp đang quản lý ✓
- Học Sinh:
+ Làm bài tập trắc nghiệm online ✓
+ Chức năng chát lớp online ✓
+ Nhận thông báo trực tiếp từ giáo viên quản lý + admin ✓
- Admin:
+ Quản Lý Tài Khoản Admin ✓
+ Quản Lý Thông Tin Giáo Viên ✓
+ Quản Lý Thông Tin Lớp Học ✓
+ Quản Lý Thông Tin Học Sinh ✓
+ Quản Lý Ngân Hàng Câu Hỏi ✓
+ Gửi thông báo đến các giáo viên ✓
+ Gửi thông báo đến các lớp ✓

Ảnh Demo

Hướng dẫn sử dụng

 • Toàn bộ code trong thư mục resource

 • Lưu ý: nên cho toàn bộ code trong thư mục resource ra thư mục gốc và chạy theo đường dẫn localhost hoặc domain.com, không nên đặt trong thư mục con và chạy localhost/resource hoặc domain.com/resource để tránh lỗi không nhận css.

 • Chạy domain/install.php để tiến hành cài đặt và cấu hình hệ thống

 • Sửa tài khoản gửi email quên mật khẩu tại /controllers/controller_login.php dòng 110 và 111

 • Tài khoản mặc định
  tài khoản: admin
  mật khẩu: 123456

 • Để thử nghiệm hệ thống với bộ cơ sở dữ liệu cho sẵn, vui lòng import file tại /res/files/test_data.sql • tài khoản thử nghiệm học sinh:
  tài khoản: 2017HS1 -> 2017HS23
  mật khẩu: 123456

 • tài khoản thử nghiệm giaovien:
  tài khoản: giaovien
  mật khẩu: 123456

 • tài khoản thử nghiệm admin:
  tài khoản: admin
  mật khẩu: 123456


Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
Comment Facebook