Học Tốt Sinh Học 10

0
590
Để học tốt tất cả các môn

Giới thiệu: Sách gồm 3 phần:

  • Giới thiệu chung về thế giới sống
  • Sinh học tế bào
  • Sinh học vi sinh vật

Trong mỗi bài học có tóm tắt kiến thức, trả lời câu hỏi và kiểm tra. Theo các chương trong sách giáo khoa Sinh học 10:

Chương I: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
ChươngII: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
Chương III: Virut và bệnh truyền nhiễm.
Kiểm tra học kì I, II