Để trang của bạn được xếp hạng trong các kết quả tìm kiếm của từ khóa trên các máy chủ tìm kiếm Search Engine bạn cần Đưa wap bạn lên lên các Search Engine chằng hạn các công cụ tìm kiếm lớn như Google, Yahoo và Bing là một bước đầu tiên của việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).
Sau đây là danh sách 65 URL giúp bạn Add wap lên các máy chủ tìm kiếm năng cao tiềm năng phát triển trang:

1. https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?pli=1
2. http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url
3. http://search.yahoo.com/info/submit.html
4. http://www.dmoz.org/add.html
5. http://www.excitedirectory.com/submit.php
6. http://www.whatuseek.com/addurl.shtml
7. http://www.jayde.com/submit.html
8. http://www.secretsearchenginelabs.com/add-url.php
9. http://www.exactseek.com/add.html
10. http://addurl.altavista.com/
11. http://www.activesearchresults.com/addwebsite.php
12. http://www.scrubtheweb.com/addurl.html
13. http://www.fybersearch.com/add-url.php
14. http://www.anoox.com/add_for_indexing_free.php
15. http://searchsight.com/submit.htm
16. http://www.somuch.com/submit-links/
17. http://www.ghetosearch.com/add-url.php
18. http://www.freeprwebdirectory.com/submit.php
19. http://www.webworldindex.com/
20. http://viesearch.com/submit
21. http://www.a1webdirectory.org/submit.php
22. http://search.sonicrun.com/freelisting
23. http://mastermoz.com/register.php
24. http://onemission.com/
25. http://linkcentre.com/
26. http://www.directory-free.com/submit/submit.php
27. http://www.info-listings.com/submit.php
28. http://www.onlinesociety.org/submit.php
29. http://www.infotiger.com/addurl.html
30. http://www.elitesitesdirectory.com/
31. http://www.surfsafely.com/urladd.html
32. http://www.businessseek.biz/page.php?page=submission-policy
33. http://www.onemilliondirectory.com/submit.php
34. http://www.illumirate.com/
35. http://www.1websdirectory.com/
36. http://www.synergy-directory.com/submit.php
37. http://www.gigablast.com/addurl
38. http://www.piseries.com/
39. http://www.intelseek.com/add_url_form.asp
40. http://www.kiwidir.com/submit.php
41. http://www.submit.biz/
42. http://www.247webdirectory.com/submit.aspx
43. http://www.blackabsolute.com/submit.php
44. http://www.9sites.net/addurl.php
45. http://www.rdirectory.net/submit.php
46. http://www.nexusdirectory.com/submit.php
47. http://www.sitelistings.net/submit.php
48. http://www.amfibi.com/addurl/
49. http://www.priordirectory.com/submit.php
50. http://www.ezistreet.com/submit/
51. http://www.gainweb.org/submit.php
52. http://www.directoryfire.com/submit.php
53. http://www.triplewdirectory.com/submit.php
54. http://polypat.org/submit.php
55. http://www.exalead.com/search/web/submit/
56. http://www.towersearch.com/addurl.php
57. http://www.splatsearch.com/submit.html
58. http://addurl.amfibi.com/
59. http://www.ghetosearch.com/add-url.php
60. http://www.feedplex.com/add-url.php
61. http://www.surfsafely.com/urladd.html
62. http://searchsight.com/submit.htm
63. http://www.claymont.com/asublegacy.asp
64. http://www.boitho.com/addyourlink.htm.en
65. http://www.websquash.com/cgi-bin/search/search.pl?Mode=AnonAdd

Search Engine Viêt Nam: http://help.coccoc.com/search-engine


Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
Comment Facebook