Code Phonho.net được phát triển trên mã nguồn JohnCmS

. Về giao diện giống y bản hiện tại chỉ lược bỏ đi một số tính năng liên quan đến cửa hàng, ...
Demo:

Hướng dẫn cài đặt:
- Upload code lên host và giải nén.
- Tạo Cơ sở dữ liệu mới và Import file data.sql
- Vào thử mục incfiles và chỉnh sửa file config.php cho đúng các thông số của CSDL vừa tạo
- Vậy là đã cài đặt xong.
- Truy cập bằng tài khoản admin - 123456

Code bởi PhoNho.Net.
Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
Comment Facebook