phpSound v4.3.0 - Music Sharing Platform

là một mạng xã hội chia sẻ nhạc tương tự như SoundCloud, cho phép người dùng tải nhạc lên , nghe nhạc trực tuyến và chia sẻ với mọi người.

- Yêu cầu:
PHP 5.5+, MySQLi and GD Library (cURL and OpenSSL are optional for Facebook, PayPal and Amazon S3 integrations, mod_rewrite for Permalinks).

CodeCanyon: https://codecanyon.net/item/phpsound-music-sharing-platform/9016117
Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
Comment Facebook