- Tất cả các trang WapFTP đều có thể lưu lại log tài khoản FTP của bạn. Khuyên nên tự tạo 1 trang và tự sử dụng tránh mất dữ liệu không mong muốn.
- Nghiêm cấm hành vi sử dụng mã nguồn để lừa đảo người dùng!

Code Wap ftp là giải pháp tốt nhất cho bạn giúp quản lý hosting trên thiết bị di động. Chức năng các bạn tự tìm hiểu.

Việc sử dụng wapftp trên mạng tiềm ẩn nguy cơ mất tài khoản hosting, mất code.
KHUYẾN CÁO : KHÔNG NÊN SỬ DỤNG BẤT KỲ TRANG WAPFTP NÀO!


Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
Comment Facebook