Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sinh Học 11

0
661
Để học tốt tất cả các môn

Giới thiệu: Giải bài tập Sinh học 11, được biên soạn theo chương trình SGK Sinh học 11 Chương trình chuẩn, gồm có 4 chương:

Chương I: Chuyển hoá vật chất và năng lượng
Chương II: Cảm ứng
Chương III: Sinh trưởng và phát triển
Chương IV: Sinh sản
Mỗi bài gồm hai phần:

  • Câu hỏi và bài tập nhận thức kiến thức mới
  • Câu hỏi và bài tập củng cố hoàn thiện thức kiến thức.