Bộ code rút gọn link đơn giản hoạt động tốt trên Mobile, PC, Tablet hỗ trợ html5, javascript, không cần mysql. Chức năng sẽ được cập nhật thêm.

Chức năng :
- Rút gọn url
- Tạo mật khẩu cho link
- Chèn quảng cáo , iframe , popup..
- Rút gọn tuỳ chỉnh
- Không dùng mysql mà toàn bộ code đều rất nhẹ , load cũng rất nhanh
- Cấu hình đơn giản, giao diện thân thiện đa nền tảng

Test rút gọn có pass : https://shota.one/j (pass: 123)
Test rút gọn bình thường : https://shota.one/2
________________
Hướng dẫn sử dụng
- Uplpad code lên hosting và giải nén
- Tạo .htaccess và Rewrite URL /([a-zA-Z0-9]+) goid.php?goid=$1
- Mở incl/config.db thay đổi phần số thành 0 ( chỉ thay đổi trong lần cài đặt đầu tiên ), và CHMOD quyền thành 664 hoặc 666
- Vào incl/database.db để cài cấu hình:
+ 'database': Thay đổi đường dẫn tới nơi lưu trữ để bảo vệ dữ liệu của bạn, CHMOD thư mục thành 775 hay 777
+ 'domain': Thay đổi tên miền của bạn ( không có http hay www )
+ '$C_CONFIG_KEY': sử dụng strongpasswordgenerator.com tạo ngẫu nhiên 100 ký tự A-Za-z0-9

Demo : https://shota.one/index.php
Project github : https://github.com/684102/shota.one


Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
Comment Facebook