Code Adminviet.net là code wapbuilder blog build trên php thuần.
Hôm nay mình xin chính thức share code wapbuilder này nhé. Code sạch đẹp, download về vọc thoải mái.

* CÁC CHỨC NĂNG:
- Tùy biến cao + chỉnh sửa full trang cho các site con
- Parking domain
- Hệ thống viết bài mới với nhiều phần đa dạng
- Viết bài mới phải nhập Capcha hạn chế Leech gây lag server
- Upload + Backup template
- Chỉnh sửa giao diện site con trực tiếp trong Cpanel
- Hỗ trợ các function nhận diện Desktop, Mobile và Smartphone
- Hệ thống Leech Game bên trang phân phối Mobigate.Vn
- Hệ thống Function đa dạng dễ phát triển cho Admin
- Sử dụng giao diện Bootstrap tinh tế cho toàn hệ thống
- Cùng các chức năng cơ bản của một Wapbuilder thông thường

* Một số hình ảnh về Wapbuilder* Hướng dẫn sử dụng

Bước 1:
- Tạo DATABASE mới
- IMPORT file builder.sql trong code vào phpmyadmin
- EMPTY data nếu muốn hoặc không

Bước 2:
- Up code lên host
- Giải nén code
- Config code trong các thư mục sau:
+ inc/connect.php
+ user/binhluan/daikupj.php
+ admin/inc/db.php

Bước 3:
- Vào trang DNS trung gian của Domain:
+ Tạo Subdomain *.domaincuaban.com trỏ về IP của host đang dùng
ví dụ: *.s2vn.top ==> trỏ về IP: 123.456.789
- Vào trang quản lý host cpanel đang dùng:
+ Vào Subdomain ==> Tạo subdomain mới có tên là *.domaincuaban.com
trỏ về thư mục user
ví dụ: xem trong hình


CHÚC BẠN THÀNH CÔNG


Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
Comment Facebook