Code bản sơ khai là code của X.IUI.VN mình mod thêm đầy đủ chức năng cho một wapupload trên hosting lưu trữ tệp tin một các thuận tiện hơn.


Chức năng:
- Upload và phân loại file
- Import file qua URL
- Mô tả file và đặt mật khẩu tập tin
- Quản lý thành viên upload
- Danh sách file, top dowload, tìm kiếm theo tên và theo id file
- Bình luận và báo cáo file
- Mod tiền tệ mua dung lượng và hạn ngạch
- Mod thumb và Resize hình ảnh
- Giải nén zip online
- Check kích hoạt java ( cả file class ) , tải jad, tải _jar
- Play Video và Nhạc Online

HDSD:
- Upload File lên host và giải nén
- Chạy http://domain/install.php để cài đặt theo mẫu
- Sửa một số đường dẫn link trong file php

Demo: X.S2vn.Top
Code : X.IUI.VN
Edit & Share by : Nam.Name.Vn


Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
Comment Facebook