Là một bộ Tool cũ mình từng phát triển. Bộ Code này chủ yếu là được tổng hợp từ các tool đã được share của tubotocdo và phuonga2 hôm nay tổng hợp lại cho mọi người.

Demo:


Menu tính năng:

◆ Mod Full Bản Quyền file MF ƯD Java Online
◆ Mod Auto Click Online
◆ Mod Auto Log Online
◆ Mod Chụp Ảnh Màn Hình Online
◆ Mod Coppy Text Online
◆ Mod Turbo cho Java Online
◆ Add quảng cáo Online
◆ Crack SMS Online
◆ Gắn Kích Hoạt Java Online
◆ Mod key Java Online
◆ Mod Ẩn Ứng Dụng Online
◆ Mod Resize Màn Hình Online
◆ Mod Speed Online
◆ Mod Xoay Màn Hình Online
◆ Mod Keeplive - Giữ Kết Nối Online
◆ Thêm Trình Google Dịch vào Java Online
◆ Chuyển Jar Sang Jad Online
◆ Tạo Jar Từ Jad Online
◆ Mod Giải Phóng Ram Online
◆ Mod Style Soft Java Online
◆ Đóng Dấu Bản Quyền logo Vào Java Online
◆ Hack Lever Game Offline Trực Tuyến


Chia sẻ bởi: thaibinhvip - Nam.Name.Vn


Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
Comment Facebook