zFiles - Online file Sharing PlatformzFile là 1 bộ code công cụ upload file cho phép tải nhiều tập tin lên cùng một lúc được phát triển bởi Codecanyon. Cho phép get link chia sẻ file tới người dùng khác.
zFiles được tạo ra từ nền tảng HMVC PHP (Laravel). Và giao diện Bootstrap Responsive dễ dàng hiểu và chỉnh sửa vì được dựa trên nền tảng HMVC nên khả năng mô-đun hóa, giảm sự phụ thuộc giữa các phần riêng biệt của hệ thống. Tái sử dụng việc cấu trúc theo mô hình HMVC làm tăng khả năng tái sử dụng của từng mô-đun và khả năng mở rộng, mô hình này làm tăng khả năng mở rộng của hệ thống về sau có tính tổ chức mỗi phần của một mô-đun được lưu bằng một thư mục, giúp việc quản lý đơn giản hơn.

Chức năng:
 • * user panel

 • - File sharing
  - Drag & drop uploader
  - Multiple file uploading
  - User accounts
  - Send Multi Files & Emails
  - Lock/Unlock Files
  - Sortable items by name, date and size
  - Pagination
  - Download Files.
  - Share Via Social Media
  - Password recovery
  - and more..

 • * Admin panel

 • - set max quota for users
  - Custom file extensions.
  - Custom file size.
  - Custom templates
  - Smart advertising system
  - Email Setting (Mail, STMP)
  - E-mail notifications to new users
  - Optional CAPTCHA security code
  - Custom E-Mail HTML templates
  - Add Pages
  - and more..

  Yêu cầu
  - PHP >= 5.4
  - MYSQL Database
  - Mode Rewrite Enabled
  - MCrypt PHP Extension


 • Code by: Codecanyon
 • Demo: http://zfiles-demo.ga/ • Copy ghi rõ nguồn : Nam.Name.Vn
  Comment Facebook