Bit Web Server (PHP,MySQL,PMA) Tạo localhost trên Android

0
1350

Bit Web Server (PHP, MySQL,PMA) – Ứng dụng tạo máy chủ localhost cho android, bao gồm (Lighttpd, PHP, MySQL, phpMyAdmin) *Not Root*

Giới thiệu chung về Bit Web Server

Daily Web Server là một máy chủ web ứng dụng cho Android cho phép bạn tạo một localhost có server chính là điện thoại android của bạn giúp bạn có thể chạy các mã nguồn PHP trên chiếc dế yêu của mình không cần sử dụng các dịch vụ Hosting đắt tiền hay các dịch vụ miễn phí không đảm bảo , Bit Web Server như một công cụ hữu ích thích hợp cho những người thiết kế web.

App bao gồm các chức năng như một máy chủ server host:

 • LIGHTTPD as web server,
 • PHP 5.6 as php server,
 • MYSQL as MySQL server,
 • PHPMyAdmin as MySQL Client, and
 • MSMTP as SMTP Client,

Tất cả gói gọn trong Bit Web Server. Ứng dụng dễ dàng để chạy trên thiết bị Android, chỉ cần cài đặt Bit Web Server bạn có thể chạy các mã nguồn web PHP từ đơn giản đến phức tạp như WordPress, Joomla, Drupal, Prestashop, v…v Bên cạnh đó CMS cũng có thể chạy các PHP frameworks như Code Igniter, YII, CakePHP, vv.

DailyUpdateServer cũng giống như WAMP hoặc XAMPP trên máy tính , nhưng được thiết kế riêng cho các thiết bị Android với lighttpd thay vì apache.

Ứng dụng này được thiết kế đặc biệt cho các máy tính bảng, vì vậy ứng dụng này đòi hỏi bộ nhớ rất nhỏ.

Để chạy ứng dụng Bit Web Server lần đầu tiên sau khi bạn tải nó từ google play bộ nhớ nội bộ của bạn trong các yêu cầu thiết bị không được nhỏ hơn 50MB. Bởi vì ứng dụng này không tải bất kỳ dữ liệu trên internet, tất cả các dữ liệu được gói gọn trong một file (apk). Ứng dụng này cũng có thể được truy cập từ một mạng máy tính thông qua wifi hoặc chia sẻ kết nối.

Ứng dụng Bit Web Server không cần kết nối internet, chỉ cần internet trong lần chạy đầu tiên để kiểm tra giấy phép, sau đó chạy ứng dụng không yêu cầu truy cập internet (không trực tuyến ứng dụng).

Modules mở rộng của PHP:

 • bcmath
 • bz2
 • calendar
 • cgi-fcgi
 • Core
 • ctype
 • curl
 • date
 • dom
 • ereg
 • exif
 • fileinfo
 • filter
 • ftp
 • gd
 • gettext
 • gmp
 • hash
 • http
 • iconv
 • json
 • libxml
 • magickwand
 • mbstring
 • mcrypt
 • mhash
 • mongo
 • mysql
 • mysqli
 • openssl
 • pcre

 • PDO
 • pdo_mysql
 • pdo_sqlite
 • Phar
 • posix
 • Reflection
 • session
 • shmop
 • SimpleXML
 • soap
 • sockets
 • SPL
 • sqlite3
 • ssh2
 • standard
 • sysvmsg
 • sysvsem
 • tokenizer
 • wddx
 • xdebug
 • xml
 • xmlreader
 • xmlrpc
 • xmlwriter
 • xsl
 • zip
 • zlib
 • và các thư viện freetype, jpeg, png, openssl, etc.

Engine hỗ trợ lưu trữ trên MySQL

 • MyISAM
 • MRG_MYISAM
 • BLACKHOLE
 • CSV
 • MEMORY
 • INNODB
 • ARCHIVE

Giải đáp một số thắc mắc khi sử dụng Bit Web Server

Mật khẩu mặc định cho người dùng root MySQL

Không có mật khẩu mặc định cho MySQL trong Bit Web Server. Tại sao mình lại phải viết phần này này, vì mình vẫn nhận được email từ mọi người hỏi làm thế nào để đăng nhập vào phpMyAdmin?

Vì vậy, để quản lý (tạo đọc cập nhật hoặc xóa) cơ sở dữ liệu MySQL của bạn thông qua phpMyAdmin hay trong trang đăng nhập phpMyAdmin là:

username: root
password: (empty, don't input anything and click go and done)

Tài khoản: root
Mật khẩu: (rỗng, không nhập gì cả mà ấn Go luôn là xong)

Ví dụ trong mã PHP của bạn để kiểm tra kết nối với máy chủ MySQL như dưới đây:

<?php
$con = mysql_connect("localhost", "root", "");
if (!$con) {
 die("Could not connect: " . mysql_error());
} else {
 echo "Connected successfully";
}
?>

Và nếu bạn cài đặt một CMS từ đầu, chẳng hạn như CMS (j Joomla, wordpress, drupal, v.v.). Khi cài đặt, bạn sẽ thấy ô nhập hỏi mật khẩu MySQL, bạn chỉ cần để trống ô nhập đó.

Trong phiên bản hiện tại, Bit Web Server không được hỗ trợ để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL thông qua bảng điều khiển MySQL (thiết bị đầu cuối), vì vậy nếu bạn muốn quản lý cơ sở dữ liệu MySQL của mình, bạn có thể thực hiện thông qua phpMyAdmin. Bạn có thể sử dụng công cụ truy vấn sql trong phpMyAdmin nếu bạn muốn sử dụng truy vấn MySQL như trong dòng lệnh.

Đổi hoặc tạo mật khẩu cho người dùng root MySQL

Mật khẩu mặc định của MySQL trong Bit Web Server là rỗng (vì vậy nó không an toàn), nhưng bạn có thể cung cấp mật khẩu cho người dùng root MySQL.

Nếu bạn muốn đổi / tạo mật khẩu cho người dùng root MySQL, bạn có thể sử dụng phpMyAdmin, sau khi bạn đăng nhập thành công vào phpMyAdmin trong trang chủ phpMyAdmin, nhấp vào Thay đổi mật khẩu (Change password) như hình ảnh bên dưới

Để an toàn hơn: Sau khi bạn cung cấp mật khẩu cho root user , bạn nên thay đổi cấu hình trên phpMyAdmin không cho phép đăng nhập mà không có mật khẩu. Chuyển đến menu Tùy chọn >> Cấu hình MySql >> Chỉnh sửa config.inc.php ( Go to menu Preferences>>Config MySql>>Edit config.inc.php )

Code before/default is:
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
For secure change a value to be false, like this:
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false;

Code gốc/mặc định là:
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
Để bảo mật hãy thay đổi giá trị của nó:
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = false;

Gửi email trên PHP (chức năng mail)

Trước khi bạn gửi email từ tập lệnh PHP, trước tiên, bạn phải định cấu hình MSMTP, bạn có thể làm theo hướng dẫn bên dưới:

Đi đến tùy chọn menu Preferences và sau đó nhấp vào Email để chỉnh sửa tài khoản smtp của bạn. Nếu bạn không có máy chủ smtp, bạn vẫn có thể sử dụng smtp bằng Gmail, bạn chỉ cần thay đổi giá trị (người dùng, mật khẩu và từ) ở cấu hình mặc định msmtp với tài khoản Gmail của bạn, ví dụ:

user [email protected]
password guest!n4t!on
from [email protected]

Để kiểm tra gửi thư từ PHP, bạn có thể sử dụng các tập lệnh tại đây hoặc tại đây .

Nếu bạn muốn sử dụng smtp với tài khoản Gmail và thiết bị của bạn đã được root, tôi khuyên bạn nên tạo một tài khoản Gmail mới, để giữ an toàn tài khoản Gmail gốc của bạn khỏi các ứng dụng độc hại.

Múi giờ sai trong PHP

Vì giá trị mặc định date.timezone trong php.ini là “Asia/Jakarta” , nếu vị trí của bạn ở Việt Nam thay thế  “Asia/Jakarta”  thành “Asia/Ho_Chi_Minh” . Nếu bạn nhận được múi giờ sai khi chạy file PHP với chức năng ngày, Giải pháp là:

Đi đến tùy chọn Preferences và sau đó nhấp vào PHP (Chỉnh sửa cấu hình php.ini) để chỉnh sửa php.ini của bạn.

Trong biến date.timezone, thay thế giá trị bằng múi giờ của bạn.

Để kiểm tra múi giờ php của bạn có hoạt động hay không, bạn có thể thử chạy tập lệnh này.

<?php
echo date("Y-m-d H:i:s");
?>

Múi giờ sai trong MySQL

Bởi vì múi giờ mặc định trong máy chủ MySQL là “EST: 00” , nếu vị trí của bạn ở Hồ Chí Minh thì múi giờ của bạn là “+07: 00” . Nếu bạn nhận được múi giờ sai khi bạn chạy hàm NOW () trong truy vấn MySQL, Giải pháp là:

Mở phpMyAdmin, sau đó chuyển đến tab SQL để chạy truy vấn MySQL thông qua phpMyAdmin. 

Trong truy vấn loại truy vấn coloumn để đặt múi giờ toàn cầu, truy vấn là:

SET GLOBAL time_zone = "+07:00";

Để kiểm tra nó có hoạt động hay không, vẫn trong tab SQL chạy truy vấn này:

SELECT NOW();

Xem kết quả, coi ngày và giờ có chính xác không?! nếu kết quả đúng với kết quả năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây tại thời điểm đó.

Để biết thêm thông tin về ứng dụng này, vui lòng truy cập http://bws.andiunpam.com